Welkom bij Over-Leven ritueelbegeleiding

De dood hoort bij het leven. Maar als die dood zich aandient en een naaste uit ons leven weghaalt, dan is er ontreddering en verdriet. En dan moet u in die chaos van emoties ook nog in een paar dagen een uitvaart regelen. Op dat moment kan ik u als ritueelbegeleider helpen, in nauwe samenwerking met uw uitvaartverzorger.

Ik sta met u stil bij wat er is gebeurd. We praten over het leven van de overledene, wat hij of zij betekend heeft en geven samen vorm en inhoud aan het afscheid. Daarin zetten we het leven om in woorden, muziek en symbolen, passend bij u en de overledene.

Een warm en persoonlijk afscheid is een ode aan het leven en helpt een nieuw begin te maken.

Marie-Cécile Pieters

Over mij

In 1993 overleed mijn schoonvader. Zijn uitvaart was traditioneel en weinig persoonlijk. Toen mijn schoonmoeder enkele jaren later overleed, hebben we er als familie al meer invulling aan kunnen geven. Bij mijn vader vertelde ik zijn levensverhaal dat ik zelf schreef. Dat gaf me veel voldoening en heeft bijgedragen aan de verwerking van het verdriet. Drie jaar geleden stierf bij een ongeluk het 9-jarig dochtertje van een collega. Ik heb mijn collega toen geholpen om haar verhaal voor haar dochtertje op te tekenen, waarna zij het zelf heeft uitgesproken in de uitvaart. Ik realiseerde me hoeveel dit voor haar betekende. En dat wilde ik ook graag voor anderen doen.

In 2016 volgde ik de opleiding Ritueelbegeleiding bij afscheid bij GaandeweG Uitvaarteducatie. In het werk van ritueelbegeleider valt mijn liefde voor muziek, de schoonheid voor woorden en symboliek samen. Als voorganger voel ik me comfortabel. Ik zet dit graag samen met mijn inlevingsvermogen en sensitiviteit voor u in. U kunt op mij rekenen als stabiele partner en houvast in die kwetsbare periode rondom het overlijden van uw naaste.

Ritueelbegeleiding

Als ritueelbegeleider help ik u bij de vorm en inhoud van het afscheid, zeg maar het spirituele deel. Dat is aanvullend op wat de uitvaartverzorger doet. Die houdt zich vooral bezig met de organisatie, de logistiek en het facilitaire deel van de uitvaart. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de ritueelbegeleider en de uitvaartverzorger nauw samenwerken.

Mijn samenwerking met u begint met een uitgebreid gesprek waarin volop ruimte is voor uw herinneringen. Samen bespreken we wat nodig is om het afscheid af te stemmen op uw wensen en behoeften. Dat gaat in ieder geval over de woorden die worden gesproken. Maar ik denk ook graag met u mee over muziek en beelden en -als dat bij u past- een persoonlijk symbool en ritueel. En misschien wilt u zelf iets zeggen of doen bij het afscheid?

Na het gesprek ga ik voor u aan de slag. Tussendoor is er voldoende ruimte om af te stemmen. Dat kan telefonisch, per e-mail of ik kom naar u toe. Een of twee dagen voor de uitvaart nemen we alles samen door zodat u voorbereid bent op het afscheid. Tijdens de uitvaart ben ik de voorganger, tenzij we dat anders afspreken. Enkele weken na de uitvaart kom ik graag nog een keer bij u langs voor een laatste ontmoeting.

Tarief

Mijn tarief voor een volledige ritueelbegeleiding is € 495,-.*  Voor dat bedrag ben ik gemiddeld 12-15 uur voor u beschikbaar voor voorbereiding, schrijven en verzamelen van draaiboek en teksten. De coördinatie van muziek, het maken van een of meerdere fotopresentaties, de afstemming met de locatie, de uitvaart en eventueel een eindgesprek. Het tarief is inclusief btw en reiskosten tot een afstand van 45 km enkele reis.

* Vrijgesteld van Btw

Verzekering

Ritueelbegeleiding bij afscheid is een vorm van uitvaartzorg die in veel gevallen gedekt wordt door de uitvaartverzekering.

Wilt u meer informatie over mijn werkwijze of de mogelijkheden? Bel of mail me dan gerust.

Over Over-Leven

Voor mij gaat het afscheid over het leven, meer dan over de dood. De liefde gaat over het leven en over het leven heen, voorbij de dood. Ook is het na een overlijden een kwestie van overleven en doorleven, tot het weer leven wordt. Al die dimensies zitten in de naam Over-Leven. Als symbool heb ik gekozen voor de margriet. De margriet staat voor liefde en onschuld, bescherming en waarheid. Een eerbetoon aan Margriet Koopmans, voor wie ik de eerste uitvaart mocht begeleiden.

Ervaringen

Ik wil je nogmaals bedanken voor je hulp en vooral voor het bijzonder maken van het afscheid van mijn lieve vader.

Bij het gesprek met de begrafenisondernemer na het overlijden van mijn geliefde vader op 95-jarige leeftijd kwam het ter sprake dat het fijn zou zijn om een ritueelbegeleider(ster) hierbij te hebben. Daar ik in het midden van het land woon, en dus onbekend ben in Heerlen en omstreken, gingen wij af op het advies van Bram van Gerwen van Dela, die Marie-Cécile voorstelde voor ons. Het was gelijk al heel fijn dat ze direct kon komen, zodat wij niet nogmaals 2 uur heen en 2 uur terug moesten rijden voor een gesprek. Zij nam ruim de tijd om naar onze verhalen over het niet alledaagse leven van mijn vader te luisteren, met een lach en een traan, en maakte al vragend haar aantekeningen. We gingen naar huis met een goed gevoel. Al de volgende dag ontvingen we een draaiboek met het levensverhaal van mijn vader, prachtig beschreven en goed begrepen. Kleine aanpassingen werden snel verwerkt, de muziek en foto heb ik gemaild in vol vertrouwen dat alles goed kwam.

De dag van de uitvaart kwam, waar ik ondanks mijn regel en controlefreak zijnde, rustig naartoe reed omdat ik voelde dat het goed kwam. Marie-Cécile was er, nam alles nog even met ons door, liet alles voor de dienst zien en vroeg ons of het was zoals wij wenste en dat was het zeker. Het afscheid was mooi, liefdevol en warm. Marie-Cécile nam ons allen mee in het leven van papa, door ons verhaal te vertellen, door de fotocollage en de muziek. Een vriendin vroeg na afloop of Marie-Cécile een huisvriendin was, een mooier compliment is er niet denk ik. Door dit alles kan ik met een warm gevoel, ondanks het verdriet terugkijken op een mooi afscheid zoals papa het ook mooi had gevonden. Bedankt Marie-Cécile

Lucienne

Op 10 januari 2017 overleed mijn moeder. Ze was ernstig ziek. Korte tijd voor haar overlijden zochten wij contact met Marie-Cécile. Uit eerdere ervaring wisten we wat er op ons af zou komen met het regelen van een afscheid. Tijdens onze eerste kennismakingsgesprek hebben we uitgebreid de tijd gehad om zaken te bespreken en na te denken over de invulling, en vooral te praten over mijn moeder. Uit dit gesprek heeft Marie-Cécile zeer treffend het levensverhaal van mijn moeder geschreven.

Direct na het overlijden was Marie-Cécile aanwezig bij onze afspraak met de uitvaartverzorger. De grote lijnen werden toen uitgezet. Daarna volgde de precieze invulling van het afscheid. Veel dingen moeten dan toch op korte termijn besloten worden. Marie-Cécile was hierin een grote steun voor ons. Ik wist bijvoorbeeld goed wat ik niet wilde… maar wat wel? Dat was moeilijk. Marie-Cécile begreep heel goed wat ik wilde en had de juiste adviezen en handreikingen.

Marie-Cécile is een zeer prettige persoonlijkheid. Invoelend, doortastend en besluitvaardig op momenten waarop dat voor ons moeilijk was. Door de hulp van Marie-Cécile als ritueelbegeleider werd het een geheel. De cirkel was rond.

Cécile Claessens-Koopmans

Marie-Cécile nam deel aan de basisopleiding tot ritueelbegeleider van GaandeweG uitvaarteducatie.

Marie-Cécile beschikt over een rijke schat aan muziek, proza en poëzie. Ze weet een persoonlijk verhaal in te bedden in een groter geheel dat voor iedereen herkenbaar is. Met goedgekozen woorden raakt ze de kern, met een goedgekozen ritme neemt ze haar toehoorders mee in haar verhaal.

Marie-Cécile heeft oog en oor voor de behoeften die achter de woorden verscholen zijn. In haar rituelen en teksten geeft ze die volop de ruimte. In het begin van het proces verkent ze vele mogelijkheden; als de keuzen gemaakt zijn neemt ze met vaste hand de leiding. Ze straalt rust uit, en ze weet wanneer ze moet ingrijpen of gerust een proces kan afwachten.

Ze staat open voor collegiaal commentaar, en is altijd bereid om een ander haar commentaar te geven. Dat doet ze zorgvuldig en constructief.

Marie-Cécile is een aanwinst voor het vak.

Carola D. KruijswijkDocent bij de basisopleiding tot ritueelbegeleider van GaandeweG uitvaarteducatie.

Mijn 9-jarig dochtertje Merel overleed in 2014 aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Ik wist meteen dat ik als moeder wilde spreken bij haar afscheid. Maar hoe moest ik woorden geven aan mijn immense verdriet en de chaos in mijn hoofd?

Marie-Cécile en ik waren collega’s bij de Rabobank en ik wist dat zij goed kon schrijven. Marie-Cécile luisterde, stelde vragen en bracht mijn woordenbrij terug tot de kern. Dat resulteerde in een verhaal waarin al mijn verwarde gevoelens een plek kregen en dat de ultieme liefdesboodschap werd voor mijn dochter.

Cindy Deuss

Kom in contact

Kunt u mijn hulp als ritueelbegeleider gebruiken? Of wilt u vrijblijvend praten over ritueelbegeleiding bij afscheid en de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op.